Skip to main content

Opinie są podzielone

Dotychczas nie było solidnych dowodów potwierdzających łagodność środków do mycia noworodków w porównaniu z wodą. Pracownicy służby zdrowia, podejmując decyzję, co doradzić świeżo upieczonym matkom, często musieli polegać na doświadczeniu i tradycji.

Niektórzy lekarze i pielęgniarki twierdzą, że jedynie woda jest najłagodniejsza do mycia, zaś inni wątpią w jej skuteczność.1 Ta dyskusja trwa od wielu lat i nie widać jej końca.

Zapewniliśmy wsparcie Uniwersytetowi w Manchesterze w zakresie przeprowadzenia dwóch, dotychczas największych, randomizowanych badań kontrolowanych obejmujących produkty do oczyszczania skóry noworodków. W ramach tych niezależnych badań porównano środki do mycia firmy JOHNSON’S® i wodę, aby wyjaśnić nieporozumienia oraz uzyskać solidne dowody, którym będą mogli zaufać zarówno pracownicy służby zdrowia, jak i mamy.

1 Lavender, T., Bedwell, C., Tsekiri-O’Brien, E. i in., A qualitative study exploring women’s and health professionals’ views of newborn bathing practices. Evidence Based Midwifery 2009;7(4):112–21.

Skontaktuj się z nami

Proszę kliknąć tutaj aby skontaktować się z nami przez pocztę elektroniczną.

Powrót do góry