Skip to main content

Badanie polegało na prospektywnym, potrójnie ślepym, randomizowanym kontrolowanym badaniu równoważności wśród zdrowych dzieci urodzonych w terminie (n = 280).

Uczestnicy zostali objęci badaniem w ciągu 48 godzin od porodu i zostali losowo przypisani do dwóch grup: grupy myjącej okolice pieluszkowe niemowląt bezzapachowymi chusteczkami oczyszczającymi firmy JOHNSON’S® lub do grupy używającej samej wody i wacików (n = 140 dla każdej grupy).

Nawilżenie skóry zmierzono po 48 godzinach i 4 tygodniach od porodu, a wyniki porównano ze sobą. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały zmiany w przeznaskórkowej utracie wody, pH skóry, obecność zanieczyszczeń bakteryjnych skóry oraz doniesienia położnych i matek na temat pojawienia się odparzeń.

Pod względem nawilżenia skóry chusteczki okazały się równoważne z wodą i wacikami. Liczba przypadków odparzeń zgłaszanych przez matki była większa niż w grupie używającej wody (p = 0,025), lecz w przypadku pozostałych drugorzędowych punktów końcowych brak było istotnych różnic.

Dzięki temu zdobyliśmy dowody, że mamy, bez względu na to, na którą metodę się zdecydują, mogą być pewne bezpiecznego wyboru.

Lavender, T., Furber, C., Campbell, M. i in., Effect on skin hydration of using baby wipes to clean the nappy area of newborn babies: assessor-blinded randomised controlled equivalence trial. BMC Pediatrics 2012;12:59.

Skontaktuj się z nami

Proszę kliknąć tutaj aby skontaktować się z nami przez pocztę elektroniczną.

Powrót do góry