Skip to main content

W ramach tego prospektywnego, randomizowanego kontrolowanego badania klinicznego typu „non-inferiority” („nie gorszy”) porównano wpływ łagodnego płynu do mycia ciała i włosów 3w1 JOHNSON’S® i wody na przeznaskórkową utratę wody u noworodków.

Przeznaskórkowa utrata wody (ilość wody, która ucieka ze skóry) jest większa u noworodków niż u starszych niemowląt, co wskazuje, że bariera skórna jest u nich mniej rozwinięta. Oznacza to, że noworodki mogą być bardziej podatne na zagrożenia w ich otoczeniu.

Noworodki (n = 307) zostały losowo przypisane do grupy stosującej łagodny płyn do mycia ciała i włosów 3w1 JOHNSON’S® lub do grupy stosującej wodę w stosunku 1:1. Po dwóch tygodniach łagodny płyn do mycia ciała i włosów 3w1 JOHNSON’S® okazał się nie gorszy niż woda pod względem przeznaskórkowej utraty wody (12,8 g/m2/h dla grupy z wodą w porównaniu z 12,5 g/m2/h, p = 0,880).

Po czterech tygodniach drugorzędowy punkt końcowy dla nawilżenia był statystycznie wyższy w grupie z łagodnym płynem do mycia ciała i włosów 3w1 JOHNSON’S® lecz nie w stopniu istotnym klinicznie. W pozostałych drugorzędowych punktach końcowych brak było jakichkolwiek innych znaczących różnic.

Po badaniu matki z grupy używającej łagodnego płynu do mycia ciała i włosów 3w1 JOHNSON’S® chętniej kontynuowały stosowanie tego środka niż grupa używająca wyłącznie wody. To wskazuje na preferowanie produktu firmy JOHNSON’S®.

Dzięki temu zdobyliśmy dowody, że mamy, bez względu na to, na którą metodę się zdecydują, mogą być pewne bezpiecznego wyboru.

Lavender T, Bedwell C, Roberts SA i in., Randomized, controlled trial evaluating a baby wash product on skin barrier function in healthy, term neonates. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2013;42(2):203–14.

Skontaktuj się z nami

Proszę kliknąć tutaj aby skontaktować się z nami przez pocztę elektroniczną.

Powrót do góry