Skip to main content

We want to help shape a healthy and sustainable planet.
For you, and for your baby.

Our Commitment to Families

We support happy, healthy babies and their families. No matter where they live. Here are a few of the partnerships we participate in, together with our parent company, Johnson and Johnson.

Save the Children logo

Save the Children®

Johnson’s® współpracuje z Save the Children® w międzynarodowych działaniach na rzecz zapewnienia opieki zdrowotnej, pomocy i edukacji dla rodzin w społecznościach dotkniętych kryzysem lub ubóstwem.

United Nations logo

Fundacja Narodów Zjednoczonych

Johnson’s® wspiera inicjatywę ONZ Every Woman Every Child mającą na celu poprawę zdrowia i dobrobytu kobiet i dzieci na całym świecie.

Our Commitment to a Healthy Environment

We’ve made a commitment to carefully craft all of our formulas to be gentle on the environment because babies’ development is influenced by the world in which they grow up.

It’s important that we create a world where every baby can thrive so here at Johnson’s® we continually push ourselves to improve our environmental impact.

W jaki sposób produkty Johnson’s® są przyjazne dla środowiska?

  • W pierwszej kolejności wybieramy składniki, które nie są szkodliwe dla organizmów wodnych ani ekosystemów.
  • Stosujemy opatentowany system pozwalający na opracowywanie receptur produktów, które są nietoksyczne i nie ulegają bioakumulacji w środowisku.
  • Szacujemy, że bardziej wydajne procesy zmniejszą zużycie wody w naszych własnych zakładach produkcyjnych o około 20%.

We're proud to take part in the following programmes to help protect the environment for future generations.

Powrót do góry